asdf

Keresés

Kiosztották a Sundance Filmfesztivál 2015 díjait

2015-02-06 15:54:00
A független filmesek 31. mustráján egy diákbarátságról szóló szívszorító dráma győzött.

Robert Redford új filmje is a Sundance Filmfesztiválon

2015-01-27 21:04:00
Robert Redford új film­jét, a Walk in the Woods cí­mű drá­mát is be­mu­tat­ják a füg­get­len fil­me­sek leg­ran­go­sabb nem­zet­kö­zi must­rá­ján, a Sundance Filmfesztiválon, amely­nek 11 na­pos prog­ram­ja csü­tör­tö­kön kez­dő­dik meg ha­gyo­má­nyo­san a fesz­ti­vál­ala­pí­tó Redford saj­tó­ér­te­kez­le­té­vel.